Wdrażanie standardów ISO

Cieszymy się, że 24 września 2014 roku DNV GL Group nadała UAB „MDI Transport” następujące certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001. Mając na uwadze wysokie wymagania klientów, wdrożyliśmy standardy ISO. Wielkie spółki wybierają firmy niezawodne i jakościowe. Teraz my posiadamy potwierdzoną poprzez niezależnych ekspertów obiektywną ocenę jakości pracy.


Wdrażając standard ISO 9001:2008 firma nie musiała tworzyć nowej jakości systemu zarządzania, gdyż firma dopasowując swoje standardy i do tej pory pracowała efektywnie i profesjonalnie. Pomimo tego i tak trzeba było poświęcić dużo czasu i starań aby nowe procedury udokumentować według wymagań standardu. Żeby podnieść efektywność, niektóre procedury były skorygowane. Firma podjęła decyzję wdrożyć ISO 9001:2008, ponieważ jest to standard najbardziej znany i najbardziej uniwersalny na całym świecie. Standard ten uwierzytelnia, że firma dba o jakość swoich towarów i usług, stosuje system zarządzania. System okresowo sprawdzają rewidenci, a jej efektywność potwierdza certyfikat. Certyfikatów coraz częściej domagają się również partnerzy firmy, międzynarodowe firmy, dla których ważna jest jakość i które ostrożnie wybierają partnerów, zwłaszcza tych zagranicznych, ponieważ na odległość jest trudno określić zasady ich pracy.
Standard zarządzania środowiskowego LST EN ISO 14001:2005 dla firmy był ważny jako możliwość pokazania, że w procesie rozszerzania usług my planujemy i kontrolujemy swój wpływ na środowisko. Pogląd firmy na to odzwierciedla się w wybieraniu i wykorzystywaniu surowców, źródeł energetycznych, w stosowaniu technologii, porządkowaniu odpadów, a tak samo wybierając sposoby komunikacji, przewożąc produkty. Coraz to, więcej użytkowników swoimi wyborami starają się wyrazić szacunek dla przyrody, dlatego firma promuje ochronę poprzez oszczędne korzystanie z zasobów firmy i przyrody. System zarządzania środowiskowego dla firmy oznacza, że działalność firmy odpowiada wymogom ochrony środowiska.
Standard OHSAS 18001:2007 jest opracowany jako system ochrony pracy w firmie. System ochrony pracy – bardzo ważna część zarządzania firmą, gdyż największym bogactwem są pracownicy. System ten pozwala na doskonalenie warunków pracy, oraz zapewnia bezpieczność.
Wdrażając i certyfikując system zarządzania jakości spodziewamy się:
• zapewnić niezmienną i dobrą jakość usług;
• zdobyć zaufanie klientów i partnerów, ulepszyć współpracę z nimi;
• podwyższyć konkurencyjność firmy;
• ulepszyć zarządzanie, planowanie, komunikację i inne procesy firmy;
• uniknąć błędów i niepotrzebnych działań i w ten sposób zaoszczędzić zasoby.

This entry was posted in naujiena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.